Appels transport en expeditie bv

Geschiedenis van Appels International bv

Inleiding

Het bedrijf Appels Transport en Expeditie B.V. is één van de inspiratiebronnen voor scaniaproject.nl geweest. In de naoorlogse jaren groeide de organisatie in snel tempo naar een veelzijdige transportfirma met een indrukwekkend wagenpark. In de geschiedenis van het bedrijf speelde het merk Scania een vooraanstaande rol. De foto's op deze pagina geven een indruk van de verschillende Scania generaties, die men tot late jaren 80 heeft versleten. Hierna is het bedrijf overgenomen door Transportgroep Van der Graaf uit Coevorden.

de start van het bedrijf

Na de oorlog startte de heer Appels een kolenhandel en transportbedrijf. Het transport gebeurde met paard en wagen, met name in Waalwijk en een enkele keer naar Tilburg. In 1950 kon de eerste vrachtwagen worden gekocht. Weliswaar was dit een tweedehands auto van 3,5 ton, maar in 1954 werd de eerste nieuwe vrachtauto aangeschaft. Vanaf die tijd maakt het berdijf een enorme vlucht. In 1955 haalt de heer Appels twee van zijn drie zonen Christ en Jan in de zaak. De jongste van het drietal volgt later. In 1955 wordt dan de firma opgericht.

nieuwbouw

Pas in 1957 wordt de eerste vergunning voor grensoverschreidend vervoer ontvangen. Men had in die tijd 12,3 ton vervoerscapaciteit ter beschikking. De jaren hierop volgend groeit het bedrijf gestaag en er volgt in 1965 een belangrijk mijlpaal. Met de officiële opening van het nieuwe gebouwencomplex wordt een kroon op een periode van 15 jaar hard werken gezet. Het bedrijf is dan immers gegroeid van een 3,5 tonner tot een wagenpark, dat in staat is 475 ton goederen te vervoeren. Tevens heeft men op dat moment al een aanvraag lopen voor uitbreiding van de capaciteit naar 540 ton.

toekomstplannen

Ten tijde van de nieuwbouw in 1965 bestaat het wagenpark uit 19 zware dieselcombinaties van 18 tot 25 ton laadvermogen. Daarnaat heeft men vier lichtere eenheden in gebruik. Niet snel hierna volgt opnieuw uitbreiding van het wagenpark met 5 zware dieselvrachtauto's, een 24.000 liter tankauto voor vloeibaar transport (foto), een 14-tons oplegger en twee 15-tons combinaties. Een goed beeld van het transportbedrijf op dat moment kan pas worden verkregen als men weet dat een gemiddeld transportbedrijf in die tijd een capaciteit had van 25 ton. De directie van Appels doorziet op tijd de industriële ontwikkeling van Waalwijk en de omgeving. Met name orienteert men zich op de schoenen- en lederindustrie, zoals huiden en looistoffen. Ook worden messing en metalen voor de N.V. Lips in Drunen vervoerd.

Top products